Kære medlem af  Kunstforeningen

Du inviteres hermed til 
GENERALFORSAMLING 
mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.30 
på Storemosevej 19 i KaffeFair i  kælderen. 
Kl. 18.00 inviterer vi som sædvanligt til 
spisning før generalforsamlingen.

Læs hele invitationen, info om spisning mm, herunder:

Invitation generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING

Mandag den 9. marts2020 kl. 19.30

Storemosevej 19 – Hammer Bakker, KaffeFair i underetagen

Dagsorden:

1. Valgaf dirigent
2. Bestyrelsensberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag(skal være formanden i hænde senest tirsdag den 21. februar 2020)
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af 3medlemmer til 2 års valgperiode

På valg er:
Lotte Vestergaard
Karsten Bo Nielsen
Else-Marie Klitgaard

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt


Besigtigelse af indkøbt kunst 2019:

Tirsdag d 25. februar kl. 15.30-17.30

Torsdag d. 5. marts kl. 15.30-17.30

Som du allerede er informeret om, er der i år ingen åbent hus-arrangement med udlevering af årets kunst inden generalforsamlingen afholdes mandag d. 9. marts.

Vi ved, at mange af jer har brugt åbent hus dagen til at se og prioritere de kunstværker, der er til udlodning på generalforsamlingen.

Denne mulighed vil vi også gerne imødekomme i år. Vi har derfor besluttet at holde “ åbent” i Hammer Bakker to eftermiddage, hvor det er muligt at bese værkerne og tilmelde sig generalforsamlingen. Begge dage vil der ligge en liste, hvoraf det fremgår hvor mange lodder du har. Du vil også kunne se ”Årets overraskelse”.

Indkøbt kunst 2019 – 53 værker

INFOBREV besigtigelse af årets indkøbte værker 2019

Prioriteringsliste kunst 2019 – 53 værker