Kære medlem af  Kunstforeningen

Du inviteres hermed til

GENERALFORSAMLING

torsdag d. 7. marts2019kl. 19.30

på Storemosevej 17 –21


i Kaffé Fair i kælderen

Kl. 18.00 inviterer vi som sædvanligt til

spisning før generalforsamlingen

 


Menu:

3 slags tærter, hvoraf den ene er vegetarisk. Hertil 2 slags sæson-betonede salater, økologisk hjemmebagt ølandshvedebrød og smør.

Pris 75,-pr. person

Der kan tilkøbes:

Kaffe pr. person5,-

Dagens kage 5,-

Øl, vand og vin 10,-

 Tilmelding
senest d.25. februar2019

Skal ske på tilmeldingsblanketten her:

 

Invitation generalforsamling 2019

 

Tilmelding til spisning før

generalforsamlingen

Bindende tilmelding og betaling senest

mandag den 25. februar 2019

 

Tilmelding udfyldes og mailes til:

Birgitte Marie Hviid: bhv-aeh@aalborg.dk

 


Lodtrækning

Efter generalforsamlingen er der lodtrækning om årets indkøbte kunstværker.

Værkerne er udstillet på Storemosevej 17 –21 på gangene i stueetagen og på 1. sal tv. alle hverdage til og med den 6. marts
altså dagen  før generalforsamlingen.

De kan beses i forvaltningens åbningstid:
mandag –fredag fra 8.00 –15.00. Torsdag til 17.00
under hensyntagen til, at der arbejdes på kontorerne.

Derudoverer der mulighed for at se kunsten

den 2. februar fra 14.00 –16.00
hvor der også er udlevering af årets kunst.

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du:

1. Aflevereen prioriteret gevinstliste til bestyrelsen inden generalforsamlingens begyndelse.

2. Afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, der deltager i generalforsamlingen.

Vi vil opfordre dig til at prioritere alle gevinsterne, og vi gør opmærksom på,
at gevinsterne er som beset, og efterlodtrækningen er de vindernes ansvar.

Mange hilsener

BestyrelsenDagsorden

GENERALFORSAMLING

Torsdag, den 7. marts2019

kl. 19.30

Storemosevej 17 –21 Hammer Bakker, Kaffé Fair i underetagen

Kunst

Dagsorden:

1. Valgaf dirigent

2. Bestyrelsensberetning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag(skal være formanden i hænde senest tirsdag den 26. februar 2019

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2medlemmer til 2 års valg periode

På valg er:Vibeke Elise Jensen

Birgitte Marie Hviid Christensen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt.